Concrete Junglists – Sponsor Spotlight

This year we are proud to announce that Concrete Junglists are a sponsor of our 2019 awards ceremony!

On the surface Concrete Junglists look like an independent urban apparel company. However there is much more to them than meets the eye. The company’s founder & designer, Dave Shaw (you may know him as DroneBoy), has a long standing history with the music scene in Cardiff.

Over fifteen years ago, Shaw began hosting drum’n’bass nights in Cardiff bars alongside two of his friends, DJ Tru & High Contrast. Shaw’s role in the club nights soon shifted from DJing to graphic design & promotion of the events. To distance their club nights from the other generic posters stapled around town Shaw wanted to create an instantly recognisable character. This is where the infamous traffic cone with a soul and legs called ‘DroneBoy’ was born.

People loved DroneBoy so much they began asking for stickers and T-shirts of the character, and Shaw obliged creating DroneBoy Laundry Co. In recent years DroneBoy Laundry Co.  underwent a rebrand and is now known as Concrete Junglists.

For the past three years, they have been an integral part of our awards. They’ve supported us from day one, created our artwork and this year have even redesigned our logo (we think they did a superb job, if we do say so ourselves).

Here’s to many more years of being a part of the Junglist family!

Eleni, rydym yn falch o gyhoeddi bod Concrete Junglists yn noddwr ar gyfer seremoni wobrwyo 2019!

Ar yr wyneb, mae’n ymddangos mai cwmni dillad trefol annibynnol yw Concrete Junglists, ond mae mwy iddynt na hynny. Mae gan sylfaenydd a dylunydd y cwmni, Dave Shaw (efallai mai wrth yr enw DroneBoy y gwyddoch amdano), hanes hirsefydlog ar y sîn gerddoriaeth yng Nghaerdydd.

Dros bymtheng mlynedd yn ôl, dechreuodd Shaw gynnal nosweithiau drwm a bas ym mariau Caerdydd, a hynny ochr yn ochr â dau o’i ffrindiau, DJ Tru a High Contrast. Yn fuan, newidiodd rôl Shaw yn y nosweithiau clwb o fod yn DJ i ddylunio graffig a hyrwyddo’r digwyddiadau. Er mwyn pellhau eu nosweithiau clwb oddi wrth y posteri generig eraill a oedd wedi’u styffylu o gwmpas y ddinas, roedd ar Shaw eisiau creu cymeriad a fyddai’n hawdd ei adnabod ar unwaith. Dyma pryd y ganwyd y côn traffig campus, ac iddo enaid a choesau, o’r enw DroneBoy.

Roedd pobl yn caru DroneBoy cymaint fel y dechreuasant ofyn am sticeri a chrysau T o’r cymeriad, ac ufuddhaodd Shaw trwy greu DroneBoy Laundry Co. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ailfrandiwyd DroneBoy Laundry Co., a’r enw arno bellach yw Concrete Junglists.

Am y tair blynedd ddiwethaf, maent wedi bod yn rhan annatod o’n gwobrau. Maent wedi ein cefnogi o’r diwrnod cyntaf un, wedi creu ein gwaith celf ac, eleni, maent hyd yn oed wedi ailgynllunio ein logo (ac er ein bod yn dweud hynny ein hunain, credwn eu bod wedi gwneud gwaith rhagorol).

Hir oes i fod yn rhan o deulu’r Junglists!